Verhuizing doorgeven

Zo werkt het doorgeven van een verhuizing binnen Nederland

Geef de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dat binnen 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna.

U kunt de verhuizing ook voor uw echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen tot 16 jaar doorgeven. Kinderen tot 16 jaar hebben altijd toestemming nodig van hun gezaghouder(s). 

U kunt op de volgende manieren zelf uw verhuizing doorgeven:

 • Online met DigiD
 • Persoonlijk op het gemeentehuis. Maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Schriftelijk. Schrijf een brief met daarin deze gegevens:
  • Naam en geboortedatum
  • Indien van toepassing: naam en geboortedatum van meeverhuizende gezinsleden
  • Oude adres
  • Nieuwe adres en datum van verhuizing
  • Handtekening
  • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Machtiging 

Wat gebeurt er als ik het te laat doorgeef?

Als u het te laat doorgeeft kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering. Want de datum waarop u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente wordt de officiële datum van adreswijziging.

Ook kan het zijn dat we een onderzoek starten naar waar u woont. Als wij dat niet kunnen achterhalen wordt u uitgeschreven met onbekende bestemming.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft, kunt u kiezen voor een briefadres. Een briefadres is een adres waarop u post kunt ontvangen. Lees meer over het aanvragen van een briefadres.

Verhuizen naar een instelling of verpleeghuis

Als iemand zelf de verhuizing naar een instelling of verpleeghuis niet kan doorgeven mogen anderen dat namens diegene doen. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden:

 • De instelling geeft de verhuizing door.
 • De partner geeft de verhuizing door. U mag de verhuizing namens uw partner aan de gemeente doorgeven als uzelf achterblijft op het adres waar u eerst samen woonde. U moet wel getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Een familielid geeft de verhuizing door met een verklaring van de instelling.
 • Een familielid of kennis geeft de verhuizing door met een machtiging. De persoon die verhuist moet deze machtiging afgeven. Let op: u heeft een geldig identiteitsbewijs nodig van uzelf én van de persoon die verhuist.

Onjuiste inschrijving melden

Denkt u dat er iemand op uw adres ingeschreven staat die er niet (meer) woont? Bijvoorbeeld omdat u post voor die persoon krijgt? Of omdat het aantal personen dat op uw adres ingeschreven staat niet klopt? Maak hier dan een melding van bij de gemeente. De gemeente kan besluiten om een adresonderzoek te starten.

Vertrokken uit Nederland met onbekende bestemming

Wanneer uit een adresonderzoek blijkt dat de persoon niet meer op het adres woont, dan wordt hij of zij uitgeschreven. Als de gemeente niet weet waar deze persoon nu woont dan worden deze persoon opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) als 'Vertrokken uit Nederland met onbekende bestemming'.

Bekijk de uitschrijvingen

Verstrekkingsbeperking

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Lees meer over geheimhouden van persoonsgegevens op deze pagina

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker

Heeft u gevonden wat u zocht?