De OZB werd in 2020 verstuurd op 29 februari 2020.