De OZB werd in 2019 verstuurd op 28 februari 2019. 

U betaalt OZB als u:

  • Een koopwoning bezit
  • Een bedrijfspand bezit of huurt

U betaalt dus géén OZB als u een woning huurt.

U ontvangt ieder jaar een OZB-aanslag van ons. Daarin staat ook de WOZ-waarde (getaxeerde waarde van uw pand), waarop wij de aanslag baseren.

OZB berekenen

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand. Dit percentage stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Percentages OZB 2019:

  • Eigenaar  woning: 0,1003%
  • Eigenaar  bedrijfspand: 0,0769%
  • Gebruikers bedrijfspand: 0,0693%

Bezwaar maken tegen uw OZB-aanslag

Bent u het oneens met de opgelegde OZB? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij ons in. Vermeld het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Overige informatie

De OZB bepalen we op basis van de situatie op 1 januari van ieder nieuw jaar. Verkoopt u op 2 januari uw woning? Dan betaalt u tóch de OZB voor dat jaar. Dit bedrag verrekent de notaris met de koper van uw woning.
U betaalt OZB voor ieder pand dat u bezit.
Woonarken en -wagens kunnen we ook aanmerken als onroerend goed. Met name als die niet of nauwelijks verplaatst worden. Ook dan betaalt u OZB.

Heeft u gevonden wat u zocht?