U betaalt OZB als u:

  • Een koopwoning bezit
  • Een bedrijfspand bezit of huurt

U betaalt dus géén OZB als u een woning huurt.

U ontvangt ieder jaar een OZB-aanslag van ons. Daarin staat ook de WOZ-waarde (getaxeerde waarde van uw pand), waarop wij de aanslag baseren.

OZB berekenen

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand. Dit percentage stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Percentages OZB 2024:

  • Eigenaar woning: 0,0741%
  • Eigenaar niet-woning: 0,0951%
  • Gebruikers niet-woning: 0,0793% 

Een niet-woning is bijvoorbeeld een winkel, boerderij of bedrijfspand.  

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen.

Overige informatie

De OZB bepalen we op basis van de situatie op 1 januari van ieder nieuw jaar. Verkoopt u op 2 januari uw woning? Dan betaalt u tóch de OZB voor dat jaar. Dit bedrag verrekent de notaris met de koper van uw woning.

U betaalt OZB voor ieder pand dat u bezit.

Woonarken en -wagens kunnen we ook aanmerken als onroerend goed. Met name als die niet of nauwelijks verplaatst worden. Ook dan betaalt u OZB.

Heeft u gevonden wat u zocht?