Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u rioolheffing. U krijgt hiervoor jaarlijks een aanslag.

Kosten van rioolheffing 2024

Particulieren

 • Eigenaarsdeel:  € 107,00 voor ieder aangesloten pand per jaar
 • Gebruikersdeel (afhankelijk van het aantal personen):
  1 persoonshuishouding  € 63,85 
  2 persoonshuishouding  € 126,00
  3- of meerpersoonshuishouding  € 189,30
 • Voor recreatiewoningen bedraagt het tarief € 70,25 

Bedrijven

 • Eigenaarsdeel:  € 107,00 voor ieder aangesloten pand per jaar

Voor bedrijven is het gebruikerstarief afhankelijk van het waterverbruik. Dit wordt gebaseerd op de afrekening van het waterleidingbedrijf die voorafgaand aan het belastingjaar is ontvangen. De tarieven per kubieke meter afvalwater zijn als volgt vastgesteld:

 • € 1,41 per eenheid van 0 t/m 200 kubieke meter of kuub;
 • € 1,19 per eenheid boven de      201 t/m   1.000 kuub;
 • € 1,00 per eenheid boven de   1.001 t/m   2.000 kuub ;
 • € 0,70 per eenheid boven de   2.001 t/m   5.000 kuub ;
 • € 0,43 per eenheid boven de   5.001 t/m  10.000 kuub ;
 • € 0,24 per eenheid boven de 10.001 t/m  50.000 kuub ;
 • € 0,11 per eenheid boven de 50.001 kuub.

Waarom rioolheffing?

Met de rioolheffing betalen we het beheer en onderhoud van de riolering, drainage, een aantal sloten binnen de bebouwde kom en andere zaken die nodig zijn voor de inzameling en het transport van afval-, grond- en regenwater. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 – 2024 (GRP) staat hoe de gemeente dit beheer en onderhoud doet. Er staat bijvoorbeeld in omschreven aan welke kwaliteit de riolering moet voldoen, hoe de huidige kwaliteit is en welke maatregelen nodig zijn om de riolering op het goede kwaliteitsniveau te houden. U kunt het plan hieronder downloaden.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de rioolheffing.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Meer over het Gemeentelijk Rioleringsplan leest u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?