Met een bijstandsuitkering (Participatiewet) kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

Bijstand aanvragen tot 27 jaar

Bijstandsuitkering aanvragen

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt.

Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt. De bijstand kan in sommige gevallen worden verstrekt in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Voorwaarden/drempels voor een bijstandsuitkering

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).U woont of verblijft in de gemeente Ooststellingwerf.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen (minder dan de bijstand).
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.
 • Woont u samen met uw partner of hebt u een gezamenlijk huishouden met iemand? Dan telt het inkomen en het spaargeld van deze persoon ook mee.
 • U doet mee aan activiteiten die de gemeente Ooststellingwerf u aanbiedt om werk te vinden.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is,  kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat moet ik meenemen?

 • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • Bewijzen van uw inkomen
 • Bewijzen van uw schulden
 • Bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zicht misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

UWV Leeuwarden

De dienstverlening van het UWV vindt plaats vanuit Leeuwarden. De dienstverlening van het UWV gebeurt steeds meer digitaal. Kijk daarom eerst op www.werk.nl.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een wijziging doorgeven in uw persoonlijke of financiële situatie, geef dat dan door door middel van het digitale mutatieformulier.

Betaaldata

Wij betalen uw uitkering elke 5de van de maand. In de loop van de dag krijgt u de uitkering op uw rekening bijgeschreven. U krijgt uw uitkering dus ook niet meer vlak voor de kerst, maar gewoon op 5 december, 5 januari en 5 februari. U ontvangt het vakantiegeld op of net na 5 juni.

Bekijk de regelingenwijzer

Welke regelingen kunt u allemaal van gebruik maken? Lees het in de regelingenwijzer! 

Meer over dit onderwerp

Heeft u gevonden wat u zocht?