Toeslagen en bijdragen

Om je inkomen aan te vullen, kun je allerlei toeslagen en bijdragen aanvragen. Wanneer heb je daar recht op? En waar en hoe moet je ze aanvragen? De antwoorden vind je via deze pagina.

Op welke toeslagen en bijdragen heb je recht?

Hierover kun je met ons overleggen. Dan brengen we samen in kaart waar je recht op hebt.
Daarna kun je direct aan de slag met de aanvragen. Voor sommige moet je bij de Belastingdienst zijn. Andere lopen via de gemeente. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die geld geven aan mensen wiens inkomen te laag is om rond te komen. Hieronder vind je een overzicht.

Toeslagen via de Belastingdienst

Via de Belastingdienst kun je de volgende toeslagen aanvragen:

Je kunt nu:

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van toeslagen? Vraag dan familie, vrienden of kennissen om je te helpen. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Steunpunt

Bijdragen via de gemeente

  • Bijstand: een bijdrage als je geen geld hebt om rond te komen.
  • Bijzondere bijstand: een bijdrage voor noodzakelijke kosten waar geen andere regeling voor is. Bijvoorbeeld zorgkosten die niet vergoed worden door je verzekering.
  • Individuele inkomenstoeslag: een bijdrage voor als je langere tijd een laag inkomen hebt. 

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van bijdragen? Vraag dan familie, vrienden of kennissen om je te helpen. Lukt dat niet? Dan staat het Gebiedsteam graag voor je klaar.

Neem contact op met het Gebiedsteam

Overige bijdragen

  • Bijdrage voor schoolkosten via kindpakket.nl 
  • Kinderbijslag: die krijgt iedereen via de Sociale Verzekeringsbank. Als je hier recht op hebt, krijg je hier vanzelf bericht over. Meer informatie via de Sociale Verzekeringsbank.  
  • Voedselbank: bijdrage in de vorm van eten en drinken (dus je krijgt géén geld, maar een voedselpakket). De Voedselbank kijkt samen met jou of je hier recht op hebt.
  • Naast bovenstaande bijdragen, zijn er nog andere regelingen. Die vind je via de pagina ‘Minimaregeling’.

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van bijdragen? Vraag dan familie, vrienden of kennissen om je te helpen. Lukt  dat niet? Dan kan je hulp vragen bij Humanitas via destellingwerven@humanitas.nl of 06 - 201 043 43 of de budgetmaatjes van Scala (0516) 56 72 20 / 06 - 461 346 18.