Heb jij een goed idee voor jouw straat, wijk, dorp of voor de gemeente als geheel? Dan kan Het Fonds jou wellicht helpen. Het Fonds van de gemeente Ooststellingwerf is een subsidiefonds voor lokaal sociaal initiatief dat bijdraagt aan de sociale cohesie en leefbaarheid van Ooststellingwerf.

Met de subsidieregeling Het Fonds willen we sociaal initiatief stimuleren en het voor initiatiefnemers mogelijk maken hun idee voor hun straat, wijk of dorp te realiseren. De nadruk ligt daarbij op sociaal maatschappelijke projecten. Fysieke projecten worden niet uitgesloten maar moeten wel bijdragen aan het sociale doel van Het Fonds.

Initiatiefnemers kunnen elk jaar een aanvraag doen voor een subsidie. Na het indienen van alle initiatieven worden deze beoordeeld door een externe beoordelingscommissie.

Jaarlijks is er € 200.000- beschikbaar voor subsidies. Er zijn twee subsidiecategorieën: kleine initiatieven (tot € 10.000,-) en grote initiatieven (€ 10.001,- tot € 25.000,-).

Belangrijke data in het aanvraagproces

Initiatiefnemers kunnen elk jaar een aanvraag doen voor een subsidie vanuit Het Fonds. Na het indienen van alle initiatieven worden deze beoordeeld door een externe beoordelingscommissie.

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke data en fasen in het aanvraagproces:

 1. Nog te doen: Start Indieningsperiode -

  Van 23 september tot en met 18 oktober kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen.

  Je kunt een aanvraag op twee manier indienen:

  Digitaal: download het formulier en stuur dit digitaal in.

  Handmatig: download het formulier en lever dit af bij de balie in het gemeentehuis.

  Meer informatie over het indienen van een aanvraag vind je hier.

 2. Nog te doen: Inloopmoment 1 -

  Heb je hulp nodig bij het aanvraagproces of wil je een vraag stellen over jouw project of initiatief? Dan kun je de inloopmomenten bezoeken.

  Op dinsdag 24 september is er van 19.00 tot 22.00 uur een eerste inloopmoment om de plannen voor te bespreken. Locatie: de publiekshal van het gemeentehuis.

 3. Nog te doen: Inloopmoment 2 -

  Heb je hulp nodig bij het aanvraagproces of wil je een vraag stellen over jouw project of initiatief? Dan kun je de inloopmomenten bezoeken.

  Op donderdag 10 oktober is van 19.00 tot 22.00 uur er een tweede inloopmoment om de plannen voor te bespreken. Locatie: de publiekshal van het gemeentehuis.

 4. Nog te doen: Einde indieningsperiode -

  Van 23 september tot en met 18 oktober kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. 

 5. Nog te doen: Bekendmaking winnaars -

  Op 10 december 2024 worden de projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie via Het Fonds bekend gemaakt.

Wil je een aanvraag indienen, weten waarop de onafhankelijke adviescommissie de aanvragen beoordeeld of heb je behoefte aan een stappenplan om je idee vorm te geven? Dan vind je op de informatieve pagina's hieronder meer informatie.

Kom je er niet uit?

Heb je hulp nodig of wil je een vraag stellen? Dan kun je de inloopmomenten bezoeken. Of neem contact met ons op:

Oscar Weehuizen

Marten Tel