De gemeente Ooststellingwerf wil samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers werken aan een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen zich gelukkig en gezond voelen. We gingen met onze inwoners in gesprek om te horen wat zij hierbij belangrijk en nodig vinden. Wat hen bezig houdt. Waar ze zelf al mee bezig zijn en waar ze (samen) mee aan de slag zouden willen. En wat voor rol ze voor de gemeente zien op het terrein van samenleven.

Mede uit deze dorpsgesprekken is de Visie op Samenleven voortgekomen. Bekijk hier de Visie op Samenleven

Visie op samenleven