Vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat wisten we al, maar juist in deze coronatijd wordt dat maar al te goed duidelijk. Om onze vrijwilligers te bedanken, organiseren we in 2022 weer de Ooststellingwerver vrijwilligersawards. Nomineer daarom nu een vrijwilliger of organisatie uit de gemeente. Een kleine moeite, maar grote waardering.

Wie kan je nomineren?

Individuen

Je kan individuele vrijwilligers nomineren.  Maar ook een groep vrijwilligers, bijvoorbeeld een groepje inwoners dat elke zaterdagochtend afval opruimt. Gebruik hiervoor het nominatieformulier voor groepen, hier kan je meerdere namen tegelijk opgeven. Elke voorgedragen vrijwilliger krijgt een blijk van waardering namens het college van B&W.

Vergeet hierbij vooral ook niet de jonge vrijwilligers onder de 21 jaar in onze gemeente te nomineren. Zij zijn de vrijwilligers van de toekomst en verdienen het ook zeker om in het zonnetje gezet te worden.

Rechtspersonen

De voorgedragen groeperingen/organisaties/instellingen (rechtspersonen) worden op basis van de bijgevoegde argumentering door de jury geselecteerd en voorgedragen aan het college van B&W voor een prijs. Het is de bedoeling dat de prijs in ontvangst wordt genomen door een afvaardiging per groepering, organisatie of instelling van maximaal 2 personen. Het college reikt deze prijzen uit op donderdag 10 maart 2022.

Hoe kan je iemand nomineren?

Je kan de vrijwilligers (-groepen) en organisaties tot en met 1 maart 2022 nomineren. Dit kan via onderstaande nominatieformulieren of door een mail te sturen naar w.warkor@ooststellingwerf.nl. Vergeet bij aanmelding niet te vermelden waarom juist deze vrijwilliger of organisatie de blijk van waardering verdient en of het om een jonge vrijwilliger gaat.

Nominatieformulier individu  

Nominatieformulier groepen

Nominatieformulier organisaties (rechtspersoon)

Op vrijdag 11 maart 2022 maken we de winnaars bekend tijdens de uitreiking op het gemeentehuis. 

Prijzen

Alle individuele vrijwilligers die genomineerd worden, krijgen een blijk van waardering. Groepen, organisaties en instellingen (rechtspersonen), kunnen een geldprijs winnen.  De prijswinnaars winnen € 2.000,-,€ 1.500,- of € 1.000,- ter vrije besteding van de instelling / organisatie.
 

Vragen? 

Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij Wanda Warkor via e-mail 
w.warkor@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516 op dinsdag, woensdag en donderdag.