Zet vrijwilligers in het zonnetje! 

UPDATE

Vrijwilligersawards verplaatst naar 5 juni

Vanwege de huidige maatregelen om Corona tegen te gaan is de uitreiking van de vrijwilligersawards en de vrijwilligersprijzen uitgesteld naar 5 juni 2020. De genomineerde vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden begin mei per brief hierover geïnformeerd. Vanaf half mei kunt u zich opgeven om bij de uitreiking aanwezig te zijn. Houd hiervoor de gemeentepagina en de website van de gemeente in de gaten. De nominaties blijven geldig, het is niet mogelijk om nieuwe vrijwilligers / vrijwilligersorganisaties te nomineren.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 april 2020 | gemeentehuis Ooststelllingwerf

Op wie kunt u altijd rekenen? Wie zijn enthousiasme is aanstekelijk?

Geef diegene(n) op voor de Vrijwilligersawards! Nomineren: kleine moeite, grote waardering voor de vrijwilliger!

Wie kan ik voordragen?

U kunt een individuele vrijwilliger of een groep vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers krijgen allemaal een blijk van waardering. Daarnaast kunt u ook een vrijwilligersorganisatie/instelling (rechtspersonen) nomineren voor de vrijwilligersprijs.

Individuen

Iedereen die voorgedragen wordt voor een waardering wordt uitgenodigd voor de uitreiking en ontvangt een blijk van waardering namens het college.

Groepen

Ieder groepslid dat voorgedragen wordt voor een waardering wordt uitgenodigd voor de uitreiking en ontvangt een blijk van waardering namens het college.

Vrijwilligersorganisaties/instelling

De voorgedragen groeperingen/organisaties/instellingen (rechtspersonen) worden door de jury geselecteerd en voorgedragen aan het college voor een van de prijzen. Het is de bedoeling dat de prijs in ontvangst wordt genomen door een afvaardiging per groepering, organisatie of instelling  van maximaal 2 personen. Deze prijzen worden door het college uitgereikt op vrijdag 3 april 2020. De prijswinnaars winnen € 2.000,-; € 1.500,-; € 1.000,-; ter vrije besteding van de instelling / organisatie.

Aanmelden

Voordragen kan tot en met vrijdag 1 maart 2020. Geef bij de opgave aan wie je nomineert, wat de contactgegevens zijn van deze persoon/organisatie & waarom diegene(n) waardering verdient/verdienen tijdens de vrijwilligersawards.

Dat kan via een van de volgende digitale formulieren

Organisatie voordragen

Individu voordragen

Groep voordragen

Foto van zonnetje in Oosterwolde