Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de zorg die u heeft ontvangen? Neem dan eerst contact op met uw zorgorganisatie. Bent u ontevreden over het Gebiedsteam of een medewerker uit het Gebiedsteam? Dan kunt u dit melden aan uw contactpersoon binnen het Gebiedsteam. Lukt dit niet of wilt u dit niet? Dan kunt u uw klacht melden bij de gemeente. Dit kunt u doen op de volgende manieren:

Bellen

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0516). Vraag dan naar Harry Doedens. Hij is de secretaris van de klachtenfunctionaris.

Schriftelijk

U kunt een brief schrijven naar:

Gemeente Ooststellingwerf. O.v.v. klacht.
Postbus 38, 8430 AA
Oosterwolde

Vermeld in de brief de volgende punten: uw naam, adres, telefoonnummer, datum en de reden waarom u de brief schrijft.

Let op: heeft u een klacht over de zorgaanbieder? Geef deze klacht dan aan de zorgaanbieder zelf door. Iedere zorgaanbieder heeft een eigen klachtenregeling. Uw contactpersoon kan u hier eventueel mee helpen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn beschikking?

Een beschikking is een besluit op basis van uw eigen hulpaanvraag. Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat in de beschikking zelf.

Bezwaarschriftprocedure

Een adviescommissie kijkt naar uw brief. De adviescommissie is onafhankelijk. Deze commissie staat los van de gemeente en het Gebiedsteam.

De adviescommissie bekijkt of alles goed is gegaan bij de beschikking. Ook kijkt deze commissie naar de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. De commissie bepaalt daarna of de beschikking moet veranderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?