Het is onze ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2030. Zo helpen we opwarming van de aarde te en verandering van het klimaat tegen te gaan. Hiervoor liggen er belangrijke opgaven in de energietransitie, het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van een circulaire economie.

Om in 2030 CO2 neutraal te zijn, streven we naar:

  • Energieneutraal zijn in 2030 door het gebruik van energie te verminderen en het opwekken van duurzame energie en duurzame mobiliteit te stimuleren.
  • Klimaatbestendig zijn in 2030 door het vergroten van de biodiversiteit en de verbetering van de bodemgezondheid te stimuleren.
  • Circulair zijn in 2030 door kringlopen meer sluitend te maken.

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf de nota van uitgangspunten voor het Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 - 2025 vastgesteld.

Het Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 - 2025 is een uitvoeringsplan waarin de ambitie, strategie en focus worden vertaald naar uitvoering. Dit programma geeft antwoord op de vraag welke inspanningen we leveren om de gestelde doelen te halen. Ook geeft het programma inzicht in de planning en wat het gaat kosten.