In het  leer- en kenniscentrum Bodem kunnen agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten kennis  vergaren over de samenhang tussen ecosysteemdiensten van de bodem, organische stofgehalte, circulariteit van gebruik van stofstromen, adaptatie aan klimaatverandering en hiervan afgeleide verdienmodellen. Het centrum is regionaal ingebed met een (inter)nationale netwerk en uitstraling. Eind 2021 is het  leer- en kenniscentrum operationeel met een onderzoekstuin, met faciliteiten zoals mesocosmossen en met proefvelden voor lang lopend onderzoek. Daarnaast zal  het centrum functioneren als een belevenistuin, met o.a. een bodemspeurtocht, bodemproefjes en informatie  over organische stof, bodems en ecosysteemdiensten. Via de website https://www.kenniscentrumbodem.nl kunnen agrariërs en ondernemers informatie vergaren en vragen stellen. Ook voor recreanten wordt het Kenniscentrum een interessante plek om te bezoeken
 
Projecttrekker: Gemeente Ooststellingwerf
Projectduwer: Wetterskip Fryslân