De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal in gemeente Ooststellingwerf 2023:

Processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-2)

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-2, inclusief bijlage 1)

Bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau

Verslag controleprotocol GSB

Het CSV-bestand uit OSV2020