Op deze pagina kunt u de bekendmakingen vinden welke horen bij de Provinciale Staten en waterschap verkiezingen van 2023. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de documenten die op deze site staan neem dan contact op met team verkiezingen. U kunt ons bereiken via 14-0516 of via gemeente@ooststellingwerf.nl.

Centraal stemmen tellen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 13 december besloten dat de centrale stemopneming voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemene besturen van de Waterschappen van 15 maart 2023 voor alle stembureaus van Ooststellingwerf op donderdag 16 maart 2023 wordt gedaan door het Gemeentelijk Stembureau in de LACO sporthal. Het adres hiervan is De Haer 1, 8431 GS Oosterwolde. U bent van harte welkom om deze centrale stemopname bij te wonen. 

Waarom kiest de gemeente ervoor om centraal te gaan tellen?

Het centraal stemmen tellen heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en beter controleerbaar te maken. Op de stembureau’ s wordt op de dag van de stemming alleen op partijniveau geteld. De voorlopige uitslag hiervan wordt op 15 maart bekend gemaakt. Een dag later wordt op één locatie op kandidaat niveau geteld. Belangstellenden kunnen dan de telling van álle stembureaus op één locatie bijwonen. De voorlopige uitslag hiervan wordt op 16 maart bekend gemaakt. De officiële uitslag wordt volgens de Kieswet op 20 maart bekend gemaakt. Dit wordt gedaan door het Hoofdstembureau van Provinciale Staten en Waterschappen.

Het strak geregisseerde telproces van het centraal stemmen tellen geeft een lagere foutkans. Het telproces is zeer transparant want de belangstellende kan de telling van álle stembureaus op één locatie bijwonen.

Processen-verbaal van de stembureaus

bijlagen uitslag per stembureau

Zitting Gemeentelijk Stembureau

De tweede zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) is op woensdag 22 maart 2023 om 11.00 uur op het gemeentehuis. Deze zitting kunt u bezoeken.