Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de hoogte van de aanslag? Laat dan hier uw gegevens achter. Afhankelijk van uw vraag neemt een medewerker van heffen of een taxateur binnen vijf werkdagen contact met u op. De taxateur kan uitleggen hoe de WOZ-waarde is bepaald. Vaak is het daarna niet meer nodig om bezwaar te maken. Als in het gesprek duidelijk is dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld, wordt het gewoon aangepast.

Heeft u contact gehad met een taxateur en wilt u alsnog bezwaar maken? Dat kan. U moet het bezwaar binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet versturen. Als u het later doet, kunt u geen beroep meer aantekenen als u het oneens bent met de uitspraak op uw bezwaar.

Hoe bezwaar indienen? 

DigiD linkOnline bezwaar maken

Stuur de brief naar ons postadres. Zet daarin:

  • De datum, uw naam en adres
  • De aanslag waartegen u bezwaar maakt en het aanslagnummer
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Wilt u niet alleen bezwaar indienen, maar ook uitstel van betalen? Vermeld dit dan ook in uw bezwaar.

Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en bespaart geld

Bezwaar maken kunt u het beste zelf doen. Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en bespaart geld. Wanneer u een bureau inschakelt om u (gratis) te helpen, zijn daar kosten aan verbonden voor ons. Deze kosten komen indirect weer bij u terecht, omdat wij verwerken ze in het tarief voor de onroerende zaakbelasting.

Wilt u op een andere manier bezwaar indienen? Maak dan gebruik van het platform zelfwozbezwaarmaken.nl. De gemeente is hierbij aangesloten, omdat bezwaar maken via dit bureau amper kosten met zich meebrengt. Maar de beste en meest gemakkelijke manier om bezwaar te maken, is via het online bezwaarformulier (met DigiD)

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker