Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van Hotel Aan de Vaart in Appelscha. In het hotel gaat het COA alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) opvangen. Eind november worden de eerste jongeren verwacht. Het COA heeft de gemeente hierover in kennis gesteld.

Vluchtelingen komen in Nederland binnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er verblijven op dit moment meer jongeren in het aanmeldcentrum dan dat er plek is. Het COA zoekt door heel Nederland locaties waar tijdelijk een fatsoenlijk bed voor hen is. Het COA huurt Hotel Aan de Vaart voor zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging van zes maanden. Er komen maximaal 60 jongeren in de noodopvang. Dit zijn jongeren die net in ons land zijn en nog in procedure zitten. Voordat het hotel geschikt is om vluchtelingen op te vangen, vindt er een verbouwing plaats. De aannemer begint daar deze week mee.

Begeleiding op locatie

Het COA zorgt voor de opvang, zorg en gang van zaken in het hotel. Het COA zorgt ook voor individuele begeleiding en vrijetijdsactiviteiten. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding. Alle jongeren hebben een mentor en vallen onder de voogdij van stichting Nidos. Het zijn jongeren in de leeftijd van 15/16/17 jaar, hoofdzakelijk uit onveilige landen als Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen.

Reactie college van B&W

Het college van B&W van Ooststellingwerf heeft er begrip voor dat het COA snel moet handelen. Zeker gezien de recentelijke rechterlijke uitspraken over de onaanvaardbare situatie van de opvang van amv in Ter Apel. Burgemeester Korthuis: “Het college stelt zich om die reden positief op voor de tijdelijke opvang van amv in de gemeente. De nood is te hoog. We zien in het nieuws allemaal de schrijnende en mensonterende situaties in de overvolle opvanglocaties van het COA. Wij zien het als onze maatschappelijke plicht om onder goede voorwaarden mee te werken aan de opvang van vluchtelingen.”

Informatie inwoners Appelscha

De aanwonenden van het hotel hebben persoonlijk bericht ontvangen over de noodopvang in Hotel Aan de Vaart. Aan alle overige inwoners van Appelscha wordt vandaag een brief met informatie over de noodopvang verstuurd. Op onze website staat meer informatie.