Fryslân bruist van de evenementen! En dat is iets om trots op te zijn. Evenementen kunnen soms effect hebben op de natuur. En dan komt de Wet natuurbescherming om de hoek kijken. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de Wet natuurbescherming in onze provincie en kan ontheffingen of vergunningen afgeven.

Voor grote, complexe evenementen geldt dat de aanvraag voor zo’n vergunning of ontheffing zes maanden voor de datum bij de provincie binnen moet zijn. Dat geldt alleen voor evenementen die 2000 of meer bezoekers per dag trekken en:

  • meer dan 2000 bezoekers per dag trekken;
  • gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
  • meerdaags zijn;
  • doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en
  • zich in of nabij een Natura 20000-gebied bevinden, waarbij mogelijk beschermde dier- of plantensoorten verstoord, gedood of op een andere manier aangetast worden.

Slechts een zeer klein deel van de evenementen in Fryslân zal onder bovenstaande beschrijving vallen. Voor andere evenementen geldt deze termijn niet.

Let op: deze werkwijze treedt op 1 januari 2023 in werking, maar geldt pas vanaf 1 juli 2023. Dat geeft organisatoren van grote evenementen de tijd om hun aanvraag op tijd in te dienen. Voor evenementen die in de tussentijd plaatsvinden of net na 1 juli (in de zomer van 2023) zijn, is deze planning niet altijd haalbaar. Daarom gaat de provincie met die aanvragen flexibel om met de termijn.

Organiseert u een evenement en wilt u weten wat u kunt doen om daarbij rekening te houden met de natuur? Dan vindt u meer informatie over de Wet natuurbescherming op de website van de provincie Fryslân