Dinsdag 23 april vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda

  • Ontwerpbegroting FUMO 2025
  • Subsidie aanvraag en evaluatie Coöperatie
  • Appelscha Regiomarketing 3.0
  • Doe agenda L Jonge inwoners ontwikkelen zich optimaal
  • Bestemmingsplan ‘Slotemaker de Bruineweg 51 te Haulerwijk’
  • Ontwerp-omgevingsvergunning/Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Rijweg 115 Oosterwolde
  • Vaststelling bestemmingsplan Zuideinde 6 te Fochteloo
  • Bestemmingsplan ’t Hooge fase 2, Oldeberkoop
  • Grondexploitatie ’t Hooge II Oldeberkoop
  • Vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde - Ecomunitypark 2023 

Agenda en achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website staat de agenda en de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te spreken in de raadzaal. Wilt u hiervan gebruikmaken? Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 23 april 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De raadsvergadering is te volgen via de website.