Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Jack Werkman

Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Veiligheid Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid AB P10Niet bezoldigdAmbtshalve
Lid regiobestuur RegiodealNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en DemocratieNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Stichting De Arend, PhilippineNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal DomeinNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en WelzijnNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en SportNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg  CultuurNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor JeugdNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid overleg Sociaal Domein FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid agendacommissie  Sociaal Domein FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid stuurgroep Vitale Regio , VeiligheidsRegio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Gerben But

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân MiljeuNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid prov. Stuurgroep Herstel BiodiversiteitNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG commissie Klimaat en EnergieNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid FUMONiet bezoldigdAmbtshalve
Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Regiegroep RES FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid BO RESNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Fries VTH overlegNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Overleg Verkeer en Vervoer FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid AB OVEFNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Jelke Nijboer

Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk & InkomenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuur VFG, portefeuille werk en inkomenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en BewegenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid stuurgroep Buurtsport OoststellingwerfNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en SportNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Hûs en HiemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Comprix en TjongerwervenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg woningcorporatiesNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid AB Fryslân WerktNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Ambassadeur Gehandicaptensport Sport FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Jan van Weperen

Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese GrensstreekNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Recreatieschap DrentheNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Platform OosterwoldeNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en InternationaalNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid CCONiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk beraad FochtelooërveenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid PBOWNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg WaterNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg FinanciënNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Grond consortium in BiosintrumNiet bezoldigdAmbtshalve
Docent onderwijsinstituut Eris (1 uur)BezoldigdNiet ambtshalve
Lid van bestuur van Stichting Veenweide Innovatiecentrum ZegveldNiet bezoldigdNiet ambtshalve
Lid van het bestuur van Paardenfokvereniging WolvegaNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties gemeentesecretaris Willem Mutter

Bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)Niet bezoldigdAmbtshalve
Operationeel leider bij Veiligheidsregio FryslânBezoldigdAmbtshalve

Heeft u gevonden wat u zocht?