Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Sandra Korthuis

 (Niet) ambtshalve
Lid raad van commissarissen NV ROVABezoldigd Niet ambtshalve
Voorzitter onafhankelijke Vakjury maatschappelijke initiatieven gemeente CoevordenBezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

 (Niet) ambtshalve
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CaparisNiet bezoldigd Ambtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal DomeinNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en WelzijnNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en SportNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg CultuurNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor JeugdNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid overleg Sociaal Domein FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid agendacommissie Sociaal Domein FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid stuurgroep Vitale Regio , VeiligheidsRegio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en BewegenNiet bezoldigd Ambtshalve 
Lid stuurgroep Buurtsport OoststellingwerfNiet bezoldigd Ambtshalve 
Ondernemer B&BBezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Fimke Hijlkema

 (Niet) ambtshalve
AB lid Hûs en HiemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân MiljeuNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Actium WonenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG commissie Klimaat en EnergieNiet bezoldigdAmbtshalve
AB en DB lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg WaterNiet bezoldigdAmbtshalve 
AB lid FUMONiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Regiegroep RES FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid BO RES Niet bezoldigdAmbtshalve
Lid Fries VTH overlegNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Stichting  “Anita foar Fryslân”Niet bezoldigdNiet ambtshalve 

Nevenfuncties wethouder Marcel Bos

 (Niet) ambtshalve
Lid AB en secretaris DB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk&InkomenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg FinanciënNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Bestuur VFG, portefeuille werk en inkomenNiet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Raad van Advies (vice voorzitter) Kredietbank NederlandNiet bezoldigd

Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Marian Jager-Wöltgens

 (Niet) ambtshalve
Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese GrensstreekNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Recreatieschap DrentheNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Overleg Verkeer en Vervoer FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep LianteBezoldigd

Niet ambtshalve

Lid Raad van commissarissen AfvalsturingBezoldigd

Niet ambtshalve

Lid Raad van Toezicht Fier (tot 01-04-2021)BezoldigdNiet ambtshalve
Lid voorlopige commissie Nationale ParkenVacatiegeldNiet ambtshalve
Voorzitter Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer FryslânNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Heeft u gevonden wat u zocht?