Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Harry Oosterman

(Niet) ambtshalve
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid agendacommissie Veiligheid Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid P10     Niet bezoldigdAmbtshalve 
Voorzitter Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven FrieslandVacatiegeld Niet ambtshalve
AB lid TresoarVacatiegeldNiet ambtshalve 
Voorzitter Raad van Toezicht RIFVacatiegeldNiet ambtshalve
Voorzitter Raad van Advies St. Bouwcultuurfonds FrieslandNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

(Niet) ambtshalve
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CaparisNiet bezoldigd Ambtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal DomeinNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en WelzijnNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en SportNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor JeugdNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid overleg Sociaal Domein FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid stuurgroep Vitale Regio , VeiligheidsRegio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en BewegenNiet bezoldigd Ambtshalve 
Lid stuurgroep Buurtsport OoststellingwerfNiet bezoldigd Ambtshalve 
Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie FryslânNit bezoldigdAmbtshalve 
Ondernemer B&BBezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Fimke Hijlkema

(Niet) ambtshalve
AB lid Hûs en HiemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân MiljeuNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese GrensstreekNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Oude WillemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Actium WonenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu Niet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG commissie Klimaat en EnergieNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Recreatieschap DrentheNiet bezoldigdAmbtshalve
AB en DB lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg WaterNiet bezoldigdAmbtshalve 
AB lid FUMONiet bezoldigdAmbtshalve 
Afgevaardigde ALV Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Frysân (OVEF)Niet bezoldigdAmbtshalve 
Voorzitter Stichting“Anita foar Fryslân”Niet bezoldigdNiet ambtshalve 

Nevenfuncties wethouder Marcel Bos

(Niet) ambtshalve
Lid AB en secretaris DB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk&InkomenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg FinanciënNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&ToerismeNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Overleg Verkeer en Vervoer FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 
Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve 

Heeft u gevonden wat u zocht?