Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Harry Oosterman

(Niet) ambtshalve
Lid professionaliseringcommissie NGBNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid agendacommissie Veiligheid Veiligheidsregio FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland€ 1.500,- per jaarNiet ambtshalve
Voorzitter Raad van Toezicht RIF€ 6.000,- per jaarNiet ambtshalve
Voorzitter Raad van Advies St. Bouwcultuurfonds FrieslandNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Fimke Hijlkema

(Niet) ambtshalve
AB lid Hûs en HiemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân MiljeuNiet bezoldigdAmbtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese GrensstreekNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Oude WillemNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en BewegenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Actium WonenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid stuurgroep Buurtsport OoststellingwerfNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en MilieuNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en SportNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Marcel Bos

(Niet) ambtshalve
Lid AB en secretaris DB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk&InkomenNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg FinanciënNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

(Niet) ambtshalve
AB lid P10 (samenwerkingsverband grote plattelandsgemeenten)Niet bezoldigdAmbtshalve
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CaparisNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal DomeinNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en WelzijnNiet bezoldigdAmbtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor JeugdNiet bezoldigdAmbtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis FryslânNiet bezoldigdAmbtshalve
Ondernemer/verhuur huisje B&BBezoldigdNiet ambtshalve

Heeft u gevonden wat u zocht?