Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Jack Werkman

Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid AB P10

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid regiobestuur Regiodeal

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Voorzitter Stichting De Arend, Philippine

Niet bezoldigd

Niet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg  Cultuur

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor Jeugd

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid overleg Sociaal Domein Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid agendacommissie  Sociaal Domein Fryslan

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid stuurgroep Vitale Regio , VeiligheidsRegio Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Gerben But

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân Miljeu

Niet bezoldigd

Ambtshalve

AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid prov. Stuurgroep Herstel Biodiversiteit

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG commissie Klimaat en Energie

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

AB lid FUMO

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Regiegroep RES Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid BO RES

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Fries VTH overleg

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid AB OVEF

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Jelke Nijboer

Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuur VFG, portefeuille werk en inkomen

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid stuurgroep Buurtsport Ooststellingwerf

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport

Niet bezoldigd

Ambtshalve

AB lid Hûs en Hiem

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuurlijk Overleg Comprix en Tjongerwerven

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuurlijk Overleg woningcorporaties

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid AB Fryslan Werkt

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Ambassadeur Gehandicaptensport Sport FryslanNiet bezoldigdAmbtshalve

Nevenfuncties wethouder Jan van Weperen

Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&Toerisme

Niet bezoldigd

Ambtshalve

AB lid Recreatieschap Drenthe

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Platform Oosterwolde

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal

Niet bezoldigd

Ambtshalve

AB lid CCO

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Bestuurlijk beraad Fochtelooërveen

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid PBOW

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&Toerisme

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Grond consortium in biosintrum

Niet bezoldigd

Ambtshalve

Docent onderwijsinstituut Eris (1 uur)

Bezoldigd

Niet ambtshalve

Lid van bestuur van Stichting Veenweide Innovatiecentrum ZegveldNiet bezoldigdNiet ambtshalve
Lid van het bestuur van Paardenfokvereniging WolvegaNiet bezoldigdNiet ambtshalve

Nevenfuncties gemeentesecretaris Willem Mutter

Algemeen commandant Bevolkingszorg bij Veiligheidsregio Fryslan

Bezoldigd

Ambtshalve

Heeft u gevonden wat u zocht?