Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabellen.

Nevenfuncties burgemeester Sandra Korthuis

  (Niet) ambtshalve
Lid raad van commissarissen NV ROVA Bezoldigd  Niet ambtshalve
Voorzitter onafhankelijke Vakjury maatschappelijke initiatieven gemeente Coevorden Bezoldigd Niet ambtshalve

 

Nevenfuncties wethouder Esther Verhagen

  (Niet) ambtshalve
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Caparis Niet bezoldigd  Ambtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Cultuur Niet bezoldigd Ambtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor Jeugd Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid overleg Sociaal Domein Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid agendacommissie Sociaal Domein Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid stuurgroep Vitale Regio , VeiligheidsRegio Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen Niet bezoldigd  Ambtshalve 
Lid stuurgroep Buurtsport Ooststellingwerf Niet bezoldigd  Ambtshalve 
Ondernemer B&B Bezoldigd Niet ambtshalve

 

Nevenfuncties wethouder Fimke Hijlkema

  (Niet) ambtshalve
AB lid Hûs en Hiem Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân Miljeu Niet bezoldigd Ambtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Actium Wonen Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG commissie Klimaat en Energie Niet bezoldigd Ambtshalve
AB en DB lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Niet bezoldigd Ambtshalve 
AB lid FUMO Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Regiegroep RES Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid BO RES Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Fries VTH overleg Niet bezoldigd Ambtshalve
Voorzitter Stichting  “Anita foar Fryslân” Niet bezoldigd Niet ambtshalve 

 

Nevenfuncties wethouder Marcel Bos

  (Niet) ambtshalve
Lid AB en secretaris DB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk&Inkomen Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&Toerisme Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid Bestuur VFG, portefeuille werk en inkomen Niet bezoldigd

Ambtshalve

Lid Raad van Advies (vice voorzitter) Kredietbank Nederland Niet bezoldigd

Ambtshalve

 

Nevenfuncties wethouder Marian Jager-Wöltgens

  (Niet) ambtshalve
Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&Toerisme Niet bezoldigd Ambtshalve
AB lid Recreatieschap Drenthe Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve 
Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve 
Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Liante Bezoldigd

Niet ambtshalve

Lid Raad van commissarissen Afvalsturing Bezoldigd

Niet ambtshalve

Lid Raad van Toezicht Fier (tot 01-04-2021) Bezoldigd Niet ambtshalve
Lid voorlopige commissie Nationale Parken Vacatiegeld Niet ambtshalve
Voorzitter Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Fryslân Niet bezoldigd Niet ambtshalve

Heeft u gevonden wat u zocht?