Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 € 19,- per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage. Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om de Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden stuurt het CAK aan klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Als u dit jaar een brief van de Wmo heeft ontvangen dan bent u daarover al door de gemeente geïnformeerd. 

April en mei 2020 geen eigen bijdrage

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus 10 maanden x € 19,- = € 190,-. Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- per maand opzij. Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie

Meer informatie over de Wmo is te vinden op www.hetcak.nl. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Of bel 0800 - 1925: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis).