Het college van B&W van Ooststellingwerf heeft besloten ZuidOostZorg/Sunenz subsidie te verlenen om aan de slag te gaan met DemenTalent. Met DemenTalent worden mensen met dementie uitgedaagd om vrijwilliger te worden. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand met geheugenklachten wél kan. Aan de hand van talenten, wensen en mogelijkheden wordt passend en leuk vrijwilligerswerk gezocht, dat iemand daadwerkelijk goed kan uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een sportvereniging, in het onderwijs, het groen of een kringloopwinkel.

Wethouder Esther Verhagen is erg blij met deze mijlpaal. “Mensen met dementie staan nu te vaak aan de kant. Er wordt teveel gekeken naar hun tekortkomingen en juist te weinig naar hun talenten en mogelijkheden.” “Tussen 2015 en 2019 is door het Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek gedaan naar DemenTalent. Belangrijkste conclusies waren dat mensen met dementie minder neuropsychiatrische symptomen ervaren (zoals angst, apathie, depressie, agitatie) en mantelzorgers zich minder emotioneel belast voelden. We zijn ons ervan bewust dat DemenTalent niet voor alle mensen met dementie geschikt is. Daarom het streven dat 10% van hen vrijwilliger wordt,” aldus Verhagen. Het is in het land ook gebleken dat het voor veel organisaties een mooie aanvulling is. Veel organisaties kampen met een vrijwilligerstekort. Kortom een win-win situatie is.

ZuidOostZorg/Sunenz

Op de meeste plekken in het land is DemenTalent ondergebracht bij een lokale zorg- of welzijnsorganisatie. In Ooststellingwerf wordt ZuidOostZorg/Sunenz kartrekker. Met ZuidOostZorg/Sunenz is als doelstelling afgesproken dat over twee jaar 10% van alle inwoners met dementie, ongeveer zo’n 50 personen, vrijwilligerswerk gaan doen.

ZuidOostZorg/Sunenz heeft een voorstel voor de komende twee jaar bij de gemeente ingediend. Hierin is veel aandacht voor samenwerking met veel relevante maatschappelijke organisaties en personen en daarnaast de projectleiding. Ze helpen mensen met dementie ook naar het vinden van hun talenten en brengen vervolgens aan match aan met vrijwilligerswerk.

Subsidie

De gemeente Ooststellingwerf verleent ZuidOostZorg een subsidie voor de komende twee jaar. Als uitwerking van de Doe-agenda ouderen, is in de raadscommissie van 10 mei 2022 een notitie toegelicht over de verdere invulling van de gemeentelijke inspanningen rond