Doel van de reclamebelasting

Het doel van het heffen van een reclamebelasting is het voeden van een ondernemersfonds. Uit dat fonds kunnen dan gezamenlijke activiteiten worden bekostigd. Die activiteiten moeten zorgen voor een aantrekkelijk winkelklimaat. Door middel van de reclamebelasting worden de lasten verdeeld over de direct belanghebbenden bij het aantrekkelijke winkelklimaat: de ondernemers in het gebied.

Wanneer krijgt u een aanslag

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Degene van wie, dan wel voor wie de openbare aankondiging is, krijgt de aanslag.

Tarief

Het tarief voor de reclamebelasting bedraagt € 450,00. Dit is een vast bedrag per vestiging. De peildatum is 1 januari.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de achterzijde van het aanslagbiljet is vermeld hoe u dit moet doen.