Vanaf 2021 geldt er geen reclamebelasting meer. De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is hiervoor in de plaats gekomen.