Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten een parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam tussen de Grindweg en de Kuinderweg en op het kruispunt Prikkedam-Grindweg-Twijtel-Bercoperweg op 19 mei 2024 (reservedata: 2 en 16 juni 2024). 

Dit parkeerverbod aan de openbare weg wordt ingesteld vanwege evenementen.