Afval scheiden levert veel op. Veel afval wordt gerecycled en gebruiken we opnieuw, als grondstof voor nieuwe producten. Daarmee krijgt afval een nuttige functie en verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is daarom belangrijk dat iedereen z’n afval goed scheidt.

Gft-afval in de biobak , oud papier in de papierbak, glas in de glasbak, kleding en textiel in de kledingbak, oude elektrische apparaten en klein chemisch afval naar de milieustraat. Huishoudelijk afval dat dan nog overblijft, doe je in de sortibak.

Van gft-afval maken wij compost en dat is weer een mooie meststof voor jouw tuin. Composteren kan alleen als er geen ander afval tussen zit. Gft-afval met ander afval, wordt afgekeurd en gaat alsnog in de verbrandingsoven. Dat is zonde! En het kost extra geld.

Door goede afvalscheiding hebben we minder kosten, waardoor we de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk kunnen houden. Help je mee?