Iedereen wil er toe doen en meedoen. Maar voor sommige mensen is dat lastig. Soms speelt geld een rol, maar er moet ook aandacht zijn voor problemen op het terrein van gezondheid, digitale vaardigheid, kunnen lezen en schrijven en weinig sociale contacten).

Al deze onderwerpen hebben vaak met elkaar te maken. We willen de situatie van inwoners blijvend structureel verbeteren. Het hebben van (vrijwilligers)werk en het meedoen aan maatschappelijke activiteiten helpt daarbij.

Daarom doen we daar veel aan. Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Meedoen aan het maatschappelijk leven. 

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, Voedselbank, Bibliotheek, Jeugdfonds Sport Friesland, Scala welzijnswerk, Gebiedsteam, kerken, Sociaal steunpunt Ooststellingwerf, de Adviesraad Sociaal Domein, inwonersgroep Arm in Arm, budgetadviseurs gebiedsteam, GGD Fryslân, Humanitas, Actium Wonen, Kredietbank, ondernemers en een basisschool.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Meedoen aan het maatschappelijk leven

Er is een aparte doe-agenda gemaakt over Inburgering. Deze vind je hieronder.