Nieuwe soort voor het Nationaal Park Drents-Friese Wold

Reden dat de Oehoe hier opduikt: de soort is in West Europa met een opmars bezig nadat hij daar meer dan 100 jaar geleden uitgestorven was.  In Duitsland is de soort geherintroduceerd in de jaren ’60 en doet het daar zo goed dat de groeiende populatie op zoek gaat naar nieuw leefgebied.

Vroeger broedde de Oehoe vooral op rotsen en in steengroeves, maar waar die ontbreken blijken ze nu ook gebruik te kunnen maken van oude roofvogelnesten. Het lijkt erop dat de jongen van de Oehoe in het Drents-Friese Wold zijn uitgebroed in Drenthe.