De ontwerp-Omgevingsvisie Ooststellingwerf ligt vanaf 23 augustus tot en met 1 oktober 2021 ter inzage.

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie (planidentificatienummer:NL.IMRO.0085.Omgevingsvisie-OV01) inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.