Dinsdag 26 oktober 2021 vanaf 19.30 uur vindt de raadscommissie Planning & Control plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde. De publieke tribune is weer geopend. Houd wel rekening met de op dat moment landelijk geldende coronamaatregelen.

Agenda

  • Verordening commissie bezwaarschriften Ooststellingwerf 2022
  • Najaarsrapportage 2021
  • Programmabegroting 2022-2025

Achterliggende stukken

Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie toe te spreken.Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 26 oktober 2021 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De commissievergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).