Dinsdag 12 oktober 2021 vanaf 19.30 uur vindt de raadscommissie Ruimte plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde. De publieke tribune is weer geopend, houdt u wel rekening met de op dat moment landelijk geldende coronamaatregelen.

Agenda

  • Uitwerking scenario’s Bosbergtoren 
  • Vitaliseren van vakantieparken
  • Aanvraag krediet aanschaf zonnepanelen Biosintrum
  • Jaarverslag 2020 Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
  • Vaststellen bestemmingsplan Vaart-Zuidzijde-Smidslaantje Appelscha
  • Bestemmingsplan Donkerbroek West 2021
  • Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
  • Omgevingswet (bijpraatmoment stand van zaken)

Achterliggende stukken

Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 12 oktober 2021 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De commissievergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).