Openbare themabijeenkomst

Maandag 13 september 2021 vindt een hybride themabijeenkomst plaats. De themabijeenkomst is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen alleen online te volgen. Een eventuele presentatie van deze bijeenkomst wordt op de website geplaatst.

19.30 – 22.00 uur Omgevingswet

Raadscommissie Ruimte

Dinsdag 14 september 2021 vanaf 19.30 uur vindt de hybride raadscommissie Ruimte plaats. De raadscommissie is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen alleen online te volgen.

Agenda

 • Standpuntbepaling niet-marktconforme grondprijs kavel Blughut-terrein (nr. 904 en 946)
 • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Camperplaats Appelscha, Wester Es 6 te Appelscha
 • Verklaring van geen bedenkingen realiseren zestal woningen Boekhorsterweg 17 Oosterwolde
 • Bestemmingsplan De Bult 5A Appelscha
 • Bestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha
 • Rijksbijdrage winkelgebied Oosterwolde
 • Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
 • Keuzenota verbouw en nieuwbouw huisvesting Nanningaweg 47C
 • Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
 • Omgevingswet (bijpraatmoment stand van zaken)

Raadscommissie Samenleving

Woensdag 15 september 2021 vanaf 19.30 uur vindt de hybride raadscommissie Samenleving plaats. De raadscommissie is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen alleen online te volgen.

Agenda

 • Verzoeken uit de samenleving
 • Visie op Samenleven (bijpraatmoment stand van zaken)

Achterliggende stukken

Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

In verband met de coronamaatregelen is het ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik te maken van uw spreekrecht. De wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.).Wilt u hiervan gebruik maken?Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@ooststellingwerf.nl./p>

De commissievergaderingen zijn te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl)