Tozo en tijdelijke aanpassing Bbz

Het aantal ontvangers van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) daalde afgelopen tijd al als gevolg van de versoepelde coronamaatregelen. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Iedereen die nu een Tozo-uitkering ontvangt en vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomsten uit een zelfstandig beroep/bedrijf krijgt, kan vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling.

Voor de tijdelijke Bbz-regeling in het 4e kwartaal van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022) geldt dat: 

  • De vermogenstoets niet van toepassing is.
  • Aanvragen Bbz-uitkering met terugwerkende kracht mogelijk zijn (maximaal twee  maanden) .
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar).

U kunt uw aanvraag voor de tijdelijke Bbz-regeling digitaal doen via www.ondernemersregelingen.nl/ooststellingwerf.html

TONK

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is vanaf 1 november 2021 niet meer aan te vragen.