Het college van B&W heeft op 6 juli ingestemd met het voorstel om aan te sluiten bij het Landelijke Convenant Vroegsignalering schulden. Op basis van de overeenkomst kunnen verhuurders, energiebedrijven en zorgverzekeraars in een vroeg stadium betalingsachterstanden melden bij de gemeente. Dit zijn deze organisaties vanaf 1 januari ook wettelijk verplicht. Het Landelijk Convenant Vroegsignalering faciliteert de organisaties en de gemeente in het vormgeven van de samenwerking. De gemeente kan de betalingsachterstanden vervolgens bespreekbaar maken met inwoners. Zo kan de gemeente eerder actie ondernemen om schuldproblemen voor te zijn.

Eerder in beeld

De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering door aan de gemeenten. De gemeente neemt vervolgens contact op met de inwoner om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Dit aanbod aan inwoners is geheel vrijblijvend, het is geen verplichting. Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met schulden of een risico hierop eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. Nu is de praktijk nog dat mensen zo’n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro.

“We roepen al vaak op om bij zorgen vroegtijdig aan de bel te trekken”, aldus wethouder Verhagen. “Onze budgetadviseurs Thamar, Tina en Jolanda staan voor de mensen klaar. De stap richting hulp voelt soms groot. Gevoelens van schaamte, een te hoge drempel, maar ook het idee dat het ‘nog wel mee valt’ kunnen hierin een rol spelen. Het convenant kan helpen om nog eerder signalen te krijgen en hulp te bieden.”

Achtergrond

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van gemeenten geworden. De wijziging geeft de gemeente ook de taak om haar inwoners ongevraagd te benaderen aan de hand van signalen van vaste lasten partners. De gewijzigde wet geeft de vaste lasten partners op hun beurt de taak om signalen van betaalachterstanden op tijd door te geven aan de gemeente. Het voordeel van een landelijk convenant is dat niet iedere gemeente of iedere woningcorporatie, zorgverzekeraar of energieleverancier en drinkwaterbedrijf lokale afspraken hoeft te maken. Het convenant en de overeenkomst bevatten afspraken over gegevensuitwisseling die ons praktisch en juridisch ondersteunen in het vormgeven van onze werkwijze bij de vroegsignalering van schulden.