De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Wegstremmingen juni en juli

Wegstremming t.b.v. asfaltwerkzaamheden

Verkeershinder

5 t/m 19 juni
Schansdijk Waskemeer

Wegstremming t.b.v. het aanbrengen van een slijtlaag (split)

17 juni
Fruitier de Talmaweg te Donkerbroek

17, 24 juni
De Pegge te Donkerbroek
Prandinga Oosterwolde

17, 18  25 juni
Rijweg Oosterwolde (vanaf N919 tot West Fochteloo)

18 en 28 juni
Kuipenstreek, Prandingaweg en Prandinga Oosterwolde

18, 25  juni
Oude Willem Appelscha (N381 t/m gemeentegrens)

18 19, 26 juni
Drentseweg te Appelscha

20, 21,27 en 28  juni
Grindweg te Nijeberkoop
Oosterwoldeseweg te Oldeberkoop
Bercoperweg Makkinga

24 juni
Fruitier de Talmaweg Donkerbroek

1 juli
’t West Donkerbroek (tussen N380 en Tjabbekamp)
Luitzen Oetsesweg Donkerbroek
Moskou Donkerbroek
Vaartweg Donkerbroek
Stobbepoel Donkerbroek
Bovenveld Donkerbroek

2 juli
Koelandsweg Donkerbroek
Wijkweg Waskemeer
Fenneweg Haule
Jardinga Oosterwolde
Laagduurswoude Makkinga
Buttinga Oosterwolde
Hoogeduurswoude Oosterwolde

3 juli
De Monden Elsloo
Donkereweg Elsloo
Koedijk Elsloo
Haerweg Elsloo
Terwisscha Appelscha (kruising)

Tijdens de uitvoeringsperiode  wordt er, indien nodig, informatie verstrekt door aanwezige verkeersregelaars.

De planning en de duur van de stremming is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Verdubbeling N381

De werkzaamheden voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde zijn begonnen. De weg wordt aangepast van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken. De N381 gaat op dit moment vlak voor kunstwerk ’t West bij Donkerbroek terug van 2x2 rijstroken naar 1x2 rijstroken. In de toekomst loopt de verdubbeling tot vlak voor het kunstwerk Venekoten bij Oosterwolde. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Fryslân.

Wegwerkzaamheden N919

De provincie Fryslân is op dit moment bezig met wegwerkzaamheden aan de N919. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Fryslân.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?