Vergoeding

Krijg je hulp via de Wmo? Dan hoef je die grotendeels niet zelf te betalen: de gemeente vergoedt de zorg. Wel geldt meestal een eigen bijdrage. Op deze pagina lees je hier meer over.
Heb je vragen over de vergoeding van hulp die je krijgt? Die kun je ook direct aan iemand van ons Gebiedsteam stellen.

Neem contact op met het Gebiedsteam

Hoeveel vergoeding krijg je via de Wmo?

De vergoeding die de gemeente geeft voor hulp via de Wmo, hangt af van de soort hulp. Dus wat je nodig hebt volgens je indicatie . Denk bijvoorbeeld aan:

Eigen bijdrage

Voor vergoeding vanuit de Wmo geldt ook een eigen bijdrage: die is in 2020 € 19,- per maand.

Wmo-indicatie voor vergoeding

Om hulp te krijgen vanuit de Wmo – en daarvoor een vergoeding te krijgen – heb je een Wmo-indicatie nodig. Die regel je via het Gebiedsteam. Maak hiervoor een afspraak. Dan bespreekt een medewerker van het Gebiedsteam wat er nodig is en of je een indicatie kan krijgen.