Iedereen wil een dorp of buurt waar het fijn is om te wonen. Ontmoetingen, activiteiten en accommodaties (gebouwen als dorpshuizen, scholen, sportzalen, kerken etc.) helpen daarbij. Graag horen we jouw mening hierover.

Via deze link kun je een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over ruimtes (binnenaccommodaties) waar je elkaar kunt ontmoeten, bewegen en activiteiten kunt doen. De gemeente stelt geld beschikbaar voor dit soort ruimtes. Zij wil graag weten waar inwoners (vooral) behoefte aan hebben. De informatie uit dit onderzoek gebruikt de gemeenteraad om te kiezen aan welke ruimtes (accommodaties) zij het geld gaan besteden.

Invullen van de vragenlijst kan tot en met 11 februari. De resultaten van de vragenlijst zijn later op deze pagina in te zien.