Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dat vanaf nu bij ons melden.

Vanaf 1 januari 2024 is er een meldpunt. U kunt daar misstanden in de particuliere verhuur melden. Melden is kosteloos en mag anoniem.

De Wet goed verhuurderschap en het bijbehorende meldpunt is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Daarmee worden woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermd. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden.

Zo moeten verhuurders discriminatie en intimidatie voorkomen en tegengaan. Ook geldt een maximum waarborgsom en mogen er geen onredelijke servicekosten worden gevraagd. Verder moet de huurovereenkomst op schrift staan. En de huurder moet zijn geïnformeerd over rechten en plichten. Voor bemiddelaars geldt een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Het meldpunt is beschikbaar voor huurders van particuliere woningen. (kandidaat)Huurders met klachten over woningcorporaties kunnen terecht bij de klachtencommissie waarbij hun woningbouwcorporatie is aangesloten.

Wilt u meer informatie over het meldpunt? Of wilt u een melding maken? Kijk dan op deze pagina.