Van idee naar aanvraag

Heeft u een goed idee? Doorloop dan deze stappen om tot een goede aanvraag te komen:

 1. Een goed idee is het halve werk
  Uw aanvraag begint natuurlijk bij een goed idee. Heeft u als vereniging of stichting een goed en breed gedragen idee? Denk er dan om dat dit idee een aantoonbaar maatschappelijk- en/of sociaal- en/of leefbaarheidsrendement heeft.

 2. Denk om de voorwaarden
  Lees goed aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Hier vindt u de beoordelingscriteria waarop uw idee wordt gerangschikt. De beoordeling gebeurt zoals in de subsidieverordening is beschreven.
 3. Gaat u een groot of een klein project indienen?
  U bepaalt hoeveel geld u wilt aanvragen uit het Fonds. Dit bepaald of u een groot (max. €25.000) of klein (€1 t/m €10.000) initiatief bent.
 4. Download het aanvraagformulier en vul deze kort en bondig in
  Let op! Er zijn 2 aparte aanvraagformulieren. Een voor een klein initiatief en een voor een groot initiatief.
 5. Maak een begroting & dekkingsplan
  U maakt een gespecificeerde begroting en dekkingsplan en voegt deze als bijlage bij het aanvraagformulier.
 6. Projectplan?
  • Groot project: Als u een aanvraag doet voor een groot initiatief voegt u sowieso een projectplan toe als bijlage.
  • Klein project: Doet u een aanvraag voor een klein initiatief dan is het projectplan niet verplicht. U kunt zelf de keuze maken of een projectplan de aanvraag wel of niet verduidelijkt en of u wel of geen projectplan bijvoegt.
 7. Checklist
  Ook overige bijlagen voegt u toe aan het aanvraagformulier. Achterin het aanvraagformulier vindt u een checklist voor alle bijlagen.
 8. Ondertekening
  Als de aanvraag inclusief bijlagen compleet is wordt deze door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van uw vereniging of stichting ondertekent. Zorg ervoor dat u dit zorgvuldig doet. Een onvolledig of verkeerd ondertekende aanvraag kunnen wij niet in behandeling nemen. 
 9. Indienen
  De volledig en juist ondertekende aanvraag stuurt u op naar het gemeentehuis of geeft u af bij de balie. Dit doet u tijdens de indieningsperiode van 2 september tot en met 20 september 2019.

Vragen?

Heeft u vragen? Komt u er niet uit? Wij staan voor u klaar!

 1. Inloopmoment
  Als u tijdens dit proces hulp nodig hebt of een vraag wil stellen kunt u de inloopmomenten bezoeken op 11 en 17 september en 7 oktober 2019. Deze momenten vinden plaats tussen 16.00 uur en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.
 2. Neem contact op met Jaimy Pijnacker
  Voor informatie kunt u ook altijd contact opnemen met Jaimy Pijnacker via telefoonnummer (0516) 566 331 of emailadres j.pijnacker@ooststellingwerf.nl. U kunt ook contact opnemen met Oscar Weehuizen via telefoonnummer (0516) 566 36 of e-mailadres   o.weehuizen@ooststellingwerf.nl
 3. Leg uw initiatief voor aan de adviescommissie tijdens het pitchmoment
  Tijdens de projectenpitch op 2 oktober krijgt u de mogelijkheid om uw idee te presenteren aan de adviescommissie. De Pitch vindt plaats in de raadzaal, vanaf 19.30 uur. Hier heeft u maximaal 3 minuten voor. Zo kunt u nog tips krijgen om uw idee aan te scherpen en krijgt de adviescommissie een beter beeld van uw project. Dit is overigens niet verplicht.
  Wilt u meedoen? Geef u dan uiterlijk 20 september op via j.pijnacker@ooststellingwerf.nl. 
 4. Maak een filmpje!
  Kunt u niet bij de pitch aanwezig zijn? Maar wilt u toch uw aanvraag toelichten aan de adviescommissie? Dat kan door middel van een filmpje! Dat filmpje levert u in op het moment dat u ook uw aanvraag officieel indient. Het filmpje moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren
 • Het filmpje moet worden aangeleverd via een youtubelink of via  www.wetransfer.com aan j.pijnacker@ooststellingwerf.nl.
 • Als het filmpje per Wetransfer wordt aangeleverd, dan graag aanleveren in MP4 bestandsindeling.
 • Tip! Levert u het filmpje aan via youtube, maar wilt u niet dat iedereen uw filmpje ziet? Zet dan uw video op ‘verborgen’ bij de privacyinstellingen op youtube. Dan is enkel met de link uw filmpje te bekijken.