We spraken in het afgelopen jaar veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. We deden dat bijvoorbeeld tijdens dorpsgesprekken, hackathons, 1-op-1 gesprekken, vlogs met jongeren. Heeft u ook meegeholpen? Dan heel erg bedankt voor uw inbreng! Mede op basis van de gesprekken hebben we een Visie op Samenleven gemaakt. Uit de gesprekken kwamen in de dorpen al activiteiten en initiatieven van de grond. Deze helpen we waar nodig verder met advies, hulp en/of geld. 

Bekijk de visie

We hopen dat u zich in de visie herkent. Mocht er nog iets missen, dan horen we dat graag voor 10 september. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de volgende manieren:

In oktober besluit de gemeenteraad over het stuk. Hierna pakken we de uitvoering samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers op. Wilt u weten hoe u mee kunt doen? Houd dan deze pagina in de gaten of lees het straks op de gemeentepagina.